FEL MENU

Mediáció - Önfejlesztés - Coaching

A válási mediáció folyamata

A válóperhez kapcsolódó mediációs közvetítés folyamata lényegében lépésről-lépésre megegyezik a párkapcsolati mediációéval. A különbség annyi, hogy a házasság felbontásának szándéka ebben az esetben adott, és a közvetítés tárgya inkább a körülményekre (vagyonmegosztás gyermek elhelyezés stb.) vonatkozik. Két említésre méltó momentuma mégis van a válási mediációnak. Egyrészt itt sem kizárt a válási szándék visszavonása. Ilyenkor a közvetítés válási mediációként folytatódik. A másik, hogy a válási mediáció esetén mindig a legfontosabb szempont a gyerek(ek) érdeke. 

A válási mediáció során arra vállalkozunk, hogy hozzásegítjük ügyfeleinket egy mindkettejük számára elfogadható korrekt egyezség megkötéséhez, és ahhoz, hogy méltósággal és a lehető legkevesebb sérüléssel tudják lezárni házasságukat.

A mediáció azzal kezdődik, hogy a felek együttesen felkérik közvetítésre a mediátort (a mediátor pedig elfogadja azt). A legtöbb esetben ezt megelőzi egy-két egyéni konzultáció, melynek során tanácsot adunk a minket felkereső félnek, arra vonatkozóan, hogy házastársa miképpen vonható be a mediációba.

Ezt követően a mediátor (mediátorok) külön-külön egyeztet(nek) a felekkel. Ez több alkalmat vesz igénybe. (Válási mediáció esetén az a legjobb, ha egy férfi és egy nő mediátor irányítja a folyamatot. Így biztosítható legjobban, hogy minkét fél érzései, igényei motivációi eljutnak hozzánk, és részrehajlás, bevonódás nélkül tudjuk kezelni őket.) Megismerjük a feleket, megértjük a problémá(ka)t – a krízis okait, hátterét, hatását a házastársakra. Feltérképezzük a motivációkat, érdekeket, mozgatórugókat. Körüljárjuk a kívánt egyezség területeit (gyermekfelügyelet, láthatás, tartásdíj, vagyonmegosztás stb), és közvetítjük a kompromisszumos javaslatokat az ügyfelek kötött. Egészen addig folytatódnak az egyéni konzultációk, amíg úgy érezzük, hogy a legtöbb kérdésben már közeledtek az álláspontok, és mindenki felkészült az együttes mediációs ülésre. Ez lehet csak egy-két alkalom, de lehet hosszabb folyamat is, ha sok területen kell létrehozni az egyezséget. De a leghosszabb egyeztetés sem tart tovább néhány hónapnál – szemben a bírósági tárgyalással, ami akár évekig is elhúzódhat.

A mediáció során gyakran érezzük úgy, hogy szeretnénk meghallgatni a konfliktus külső résztvevőit (pl. gyermekek, szülők, az a bizonyos „harmadik”). Természetesen ez csak a pár mindkét tagjának beleegyezésével történhet.

A mediációs ülés egy (vagy több) hosszú – legalább 5-6 órás együttlét a házastársak és a mediátor részvételével. Fontos, hogy mire idáig eljutunk, a felek már képesek legyenek leülni egy asztal mellé, és már körvonalazódjanak a megoldás csírái. A mediációs ülés szabályrendszere lehetővé teszi hogy a felek kölcsönösen meghallgassák (végighallgassák!) és megértsék egymást, feltárják a kapcsolat értékeit, és létrehozzanak egy olyan egyezséget, amelyben egyikük érdekei sem sérülnek aránytalanul, és amelyet mindketten el tudnak fogadni.

A mediátorok segítségével létrehozott egyezséget ezután mediációs szerződésbe foglaljuk, és a felek ezt a keresetlevéllel együtt benyújtják a bírósághoz. A válás tényét természetesen csak a bíróság mondhatja ki, de a mediációs szerződést a bíróság elfogadja, és így a bírói végzésben az szerepel majd, amiben a házastársak megegyeztek.

A mediációs megállapodáson alapuló válást nemcsak törvény írja elő, hanem az állam is támogatja: a mediáció díja - egy bizonyos mértékig - levonható a bírósági illetékből.

X

Érdeklődés/Jelentkezés

*A kód nem érzékeny a kis és nagybetűkre és nem tartalmazhat '0' -át!

Teszt kiértékelése:

X