FEL MENU

Mediáció - Önfejlesztés - Coaching

Kolerikus – piros

A Piros (kolerikus) határozott, energikus, önbizalmat sugárzó vezető személyiség. Már a megjelenése is tetterőt sugároz: tekintete nyílt, testtartása határozott. Önálló, magabiztos, öntudatos, erős egyéniség. Bátor és tettre kész, határozottan kiáll önmagáért, és védelmez másokat is. Született hangadó, rátermett, természetes vezető, nehéz helyzetben kezébe veszi a kezdeményezést. Kedveli a kihívásokat, szívesen választja a nehezebb utat, szeret és tud bizonyítani. Erős akaratú, céltudatos, érvényesülésre törekvő, teljesítményorientált, kifelé forduló személyiség, optimizmus és állandó aktivitás jellemzi.

Amikor a piros komolyan kezébe veszi a dolgokat, biztosak lehetünk benne, hogy célt ér. Legalábbis mindent megtesz, ami tőle telik. Teljes személyiségét beleadja céljai elérésébe. Nem sokat morfondíroz, gyorsan dönt, és azonnal cselekszik. Gyakran túlságosan is gyorsan dönt, nehezére esik mérlegelni, megfontolni a dolgokat cselekvés előtt. Nagyszerű gyakorlati érzéke van, igen jó szervező. Rendkívül kitartó, az akadályok nem rémítik meg, kihívásnak tekinti őket. Vállalja a kockázatot, dörzsölt, pragmatikus, a cél érdekében szívesen keresi meg a „kiskapukat”. Töretlenül végigmegy az útján, amíg el nem éri a célt. Kitartása azonban gyakran munkamániába torkollik, sok piros egyáltalán nem szeret, nem tud pihenni, kikapcsolódni. A pihenés, a vakáció nagy erőfeszítés a számára. Rendkívül nehéznek érzi, hogy semmit ne csináljon, gyűlöli az időt vesztegetni.

A piros erőteljes, önbizalmat sugárzó fellépése sokszor előreviszi a dolgokat. Magabiztossága és kisugárzása miatt az emberek hallgatnak rá és elfogadják, amit mond. Mivel erős, környezetében tisztleletet ébreszt, tekintélyt sugároz, könnyen, szinte természetes módon válik vezetővé. Igen jó vezető lehet, mivel igazságos, határozottan és gyorsan dönt, uralni tudja a dolgokat. Ő az, akire nehéz, veszélyes körülmények között nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Gyakran támogatja tehetséges beosztottjait, és aki vele van, azt apaként védelmezi.

A piros vezetési tehetsége számos pozitív adottság összességeként jelentkezik. Jó a megfigyelő képessége, gondolkodása pontos, alapos, elméje kombinatív. Ami azonban igazán jó vezetővé teszi, az a lényeglátás és a problémamegoldó képesség. Nem ragadja el lelkesedése, mint a szangvinikust, de nem is vész el a részletekben, mint a melankolikus. Egyszerre látja a fát és az erdőt, és pontosan meg tudja találni a legrövidebb ösvényt.

Gyakran azonban túlzott dominanciára tör, és nem tűr ellentmondást. Hajlamos a manipulációra, az autokratikus vezetésre, rosszul tűri a kritikát, az ellentmondást. Nemcsak tiszteletet, félelmet is ébreszthet környezetében, beosztottaiban.

A kolerikus őszinte és szókimondó. Ha valami bántja, akkor azon nyomban meg is mondja, hogy mi az. Nyíltságával azonban könnyen konfrontálódik. Ösztönös, impulzív személyiség, könnyen elveszti az önuralmát, agresszívvá válhat. A piros nem szeret meghunyászkodni, egyenes gerinccel kiáll az elvei mellett. Ez mindaddig hasznos, amíg tekintettel van mások érzékenységére. Azonban indulatai könnyen elragadják. Ilyenkor kifejezetten ingerlékeny, a legkisebb bosszúságokon is felcsattan: hajlamos erősen túlreagálni az eseményeket. Őszinte szókimondása tapintatlanságba csaphat át, a vitákban gyakran megsebezheti mások érzékenységét.

De bármilyen ingerlékeny vagy indulatos is legyen, vészhelyzetben higgadt és nyugodt marad, és megtalálja a lehetséges legoptimálisabb megoldást. Természeti katasztrófák esetén biztosan az önkéntes mentők között találhatjuk. Senki nincs, aki úgy tudna kezelni egy vészhelyzetet, mint egy piros.

A kolerikus leginkább a gyengeségtől fél, a gyengeségnek még a látszatát is kerüli. Ezért nehezen enged másokat közel magához. Gyakran előfordul, hogy az érzelmeket is a gyengeség jelének tekinti, ezért elfojtja, háttérbe szorítja azokat. Döntéseiben például teljesen racionális, érzelmeit képes kikapcsolni, fiókba zárni. Partnerkapcsolataiban azonban mély érzésekre, odaadásra is képes. Gyengéd, figyelmes, szeretete azonban erőteljesen birtokló.

A piros gyengeségei is szorosan összefüggnek személyiségének erejével, céltudatosságával. A legtöbb pirosnak ugyanis a céljai fontosabbak, mint a kapcsolatai. 

Nem különösebben jó csapatjátékos. Mivel jó a lényeglátása és a problémamegoldó képessége, gyakran van igaza. Ha személyisége leromlik, akkor hajlamos azt hinni, hogy mindig igaza van, és nagyon nehéz bármiről meggyőzni. Ilyenkor nem tudja – és nem is akarja – figyelembe venni mások szempontjait. Másrészt túlzottan hajlamos a versengésre. A versengő piros ugyan jó eséllyel indul el a céljai felé vezető úton, szélsőséges esetekben viszont mindenkit versenytársnak lát. Nem egyszer a barátain is szeretne túltenni. Hajlamos a dolgokat ellentétes polaritások között szemlélni, a világot fehérnek és feketének látja. Egy dolog vagy jó, vagy rossz, egy ember vagy a barátom, vagy az ellenségem.

Hajlamos a kritikára, úgy érzi, hogy az a kötelessége, hogy tudassa veled, mi a jó neked és mi a rossz veled kapcsolatban. Ő maga azonban rosszul tűri a kritikát. Elvárja, hogy őt mindenki olyannak fogadja el, amilyen: „én ilyen vagyok és kész!” Hibáit, tévedéseit nehezen ismeri be, kudarcainak okát kizárólag a külvilágban keresi. Időnként minden személyiségtípus hibáztat valakit valamiért, de a kolerikus – ha nem elég sikeres – profi hibáztatóvá válik. A legnagyobb probléma az, hogy a piros gyengéi zöméről nem is tud. Pontosabban előfordul, hogy a saját gyengeségeit is mások hibájának tulajdonítja. („Nem én vagyok türelmetlen, te vagy lassú.”)

Ha piros párod van, törődj bele, hogy az életed szervezett és célratörő lesz, és párod sosem fogja kiengedni kezéből a kontrollt. Cserébe viszont mindig biztonságban érezheted magad mellette, és tudhatod, hogy bármit megtenne, ha kell, akár az életét is odaadná érted.

Ha piros gyermeked születik, akkor nem az a kérdés, hogy átveszi-e a hatalmat a családban, csak az, hogy mikor. Erős akarata már igen korán megmutatkozik. Ne akard letörni, inkább hagyd dönteni minden olyan szituációban, ami életkorának már megfelel. (Már a kétéves is eldöntheti, hogy a piros vagy a kék sapkát akarja felvenni.) Meg fogsz lepődni, milyen hamar kompetens, érett személyiséggé válik, akire büszke lehetsz, és akiben sok örömöd lesz.

Erősségei: aktív, irányító, határozott, magabiztos, gyakorlatias, megbízható, optimista

Gyengéi: munkamániás, kritikus, hibáztató, türelmetlen, hajlamos a manipulációra, diktatórikus, ingerlékeny, indulatos

Jellemző mondatai: „Képes vagyok rá, ura vagyok a helyzetnek.” „Tudom, mit akarok, és véghez is viszem!” „Igazam van!”

X

Érdeklődés/Jelentkezés

*A kód nem érzékeny a kis és nagybetűkre és nem tartalmazhat '0' -át!

Teszt kiértékelése:

X