FEL MENU

Mediáció - Önfejlesztés - Coaching

Melankolikus – kék

A Kék (melankolikus) a született gondolkodó. Analitikus elme, elemzi a dolgokat, megragadja a lényeget, a felszín mögött meglátja a struktúrát, a rendező elveket. Olyan összefüggésekre is rájöhet, melyek mások számára rejtve maradnak. Rendszerező jó megfigyelő. Hajtja a megismerés vágya és a kutatási kedv. Meg akarja érteni a világ működését, azt, hogy a dolgok miért vannak úgy, ahogyan vannak. Körültekintő, előrelátó, igen jól koncentrál.

Egyes kékek mindent gondolkodás útján közelítenek meg, cselekvés előtt racionálisan mérlegelnek. Szeretnek új dolgok után kutatni, de főként elméleti téren. Más melankolikusok inkább érzelmeiken és képzelőerejükön keresztül értik meg a világot, vagy teremtenek újat. Ezért a kékek között találunk világhírű írókat, költőket, zenészeket, képzőművészeket, éppúgy, mint matematikusokat, fizikusokat, kutatókat, feltalálókat.

A kék csak néhány dologgal szeret foglalkozni, de ha valami igazán érdekli, akkor képes abban teljesen elmerülni. Különös gondossággal ügyel a részletekre. Jó a memóriája, szereti a számokat, a mérhető, összehasonlítható egységeket.  Választott szakterületét mesterfokon sajátítja el, tökélyre fejleszti, szakértővé, specialistává válik. Emellett azonban széles látókörű, a dolgokat összefüggéseikben, a maguk teljességében képes szemlélni. A kék rendkívül sokat tud dolgozni. Precíz és módszeres, megbízható, általában pontosan betartja a határidőket, kivéve akkor, ha a megoldást nem tartja tökéletesnek, és újra kezdi az egészet.

Mivel a kék mindent meg akar érteni, a döntés általában nehéz a számára, döntés előtt gyakran túl sokat hezitál. Mivel tökéletességre törekszik, úgy gondolja, hogy van hibátlan megoldás, és neki azt kell megtalálnia. A döntés, a cselekvés ezért gyakran nagy megpróbáltatásnak tűnik a számára.

Életének legtöbb területén a kék komoly és rendszerezett. Napjait tervszerűen, céltudatosan éli, amibe spontaneitás alig fér bele. Egy melankolikussal aznapra szinte soha nem tudsz programot megbeszélni, napirendje pontosan előre megtervezett.

A kék megjelenése mindig harmonikus. Igen jó stílusérzékkel, ízléssel rendelkezik. Ruházata elegáns, sohasem feltűnő, de ez egyes darabok jól illenek egymáshoz. Környezetét veleszületett igényességgel tartja rendben. Lakása is elegáns, jó ízléssel berendezett. És ami a lényeg: mindenütt tökéletes rend honol.  És nemcsak kívül, ahol mások is látják, minden fiókban katonás rendben sorakoznak a sálak, kesztyűk, vagy a zoknik és az alsónadrágok. A szélsőséges kéknél még a szőnyegrojtoknak is tökéletesen párhuzamosan kell állni.

Társas összejöveteleken, társaságban a kék rendszerint a háttérben marad, a kívülálló, megfigyelő szerepében. Ritkán kezdeményez beszélgetést, de ha megszólítják, szórakoztató is tud lenni, ugyanis a kékek többségének igen kifinomult humorérzéke van, ami a sárga vidám történeteivel szemben sokkal inkább intellektuális, elgondolkodtató humor.

A kéknek kevés barátja van, mert elég nehezen engedi közel magához az embereket. Ha azonban sikerül páncélja mögé hatolni, akkor felfedezhetjük, hogy mennyire mélyen érző, csupa szív személyiség. Kevés barátjával mélyen empatikus, teljes figyelmével, személyiségével fordul felé, megérti őt, átlátja helyzetét, problémáit, kéretlenül azonban sohasem ad tanácsot.

A sárgához hasonlóan a kék is meglehetősen érzelmes típus. A különbség nem az érzelmek intenzitásában, hanem tartósságában van. Míg a sárgának akár percről percre változhat a hangulata, addig a kék érzelmei lassan jönnek létre, viszont jóval tartósabbak. Minthogy a kék erőteljesen befelé forduló, érzéseit, hangulatát sokkal nehezebb kívülről megváltoztatni. Hajlamos mélyen belemerülni negatív érzéseibe (szomorúság, düh, aggódás). Ez részben abból adódik, hogy míg a sárga igen jól tud szórakozni a saját hibáin, addig a kék – aki mindenekelőtt tökéletességre törekszik – mélységesen szégyelli azokat.

A melankolikus hibái elsősorban perfekcionizmusából adódnak. Legjellemzőbb vonása, hogy mindenben tökéletességre törekszik, és ennek érdekében elnyomja az ösztöneit, szükségleteit is. Állandóan és önkritikusan figyeli önmagát, dolgozik saját tökéletesítésén. Állandóan tökéletességre törekedni – ez rendkívül nagy teher. Nagymértékben kritikus magával szemben is. Attól tart, hogy mivel „tökéletlen”, hibás, sőt, valamiképpen bűnös is. Máskor úgy érzi, hogy környezete, a világ kiszámíthatatlan, és ő képtelen megvédeni magát, mert nem funkcionál olyan jól, mint a többi ember.

Másrészt a kék rendkívül érzékeny és sértődékeny. Alapvetően pesszimista, hajlamos a dolgok fonákját, rossz oldalát észrevenni. Ő az, aki számára a pohár mindig „félig üres”. Mivel befelé forduló alkat, a kék elsősorban magában tépelődik, ami persze nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem látszanak rajta érzelmek – a rossz kedve például igencsak észrevehető. Azonban általában meglehetősen sokat kell várnod, ha meg akarod tudni rosszkedve okát. A kék befelé fordulása és önelemzése, önmegfigyelése miatt hajlamos a hipochondriára, illetve kisebb-nagyobb mértékben a depresszióra is. 

Ha kék párod van, törődj bele, hogy az életed mindig előre megtervezett lesz, lakásodat tökéletes rendben kell tartanod, és párod gyakran visszavonul a szobájába tépelődni. Cserébe egy igazán mélyen érző, empatikus embert tudhatsz magad mellett, aki tud szeretni, figyel rád, és melletted áll a bajban.

Ha kék gyermeked születik, akkor ne rémülj meg, ha kevesebbet nevet vagy mosolyog, hanem komoly, fürkésző szemmel néz rád. Az se ijesszen meg, hogy néha nagyon mélyen el tud szomorodni. Erősítsd önbizalmát, adj lehetőséget arra, hogy érzéseit kifejezze, de légy nagyon türelmes.  Engedd és segítsd, hogy különleges képességei kibontakozzanak. Lehet, hogy a jövő nagy tudósát vagy művészét tartod a karodban!

Erősségei: átgondolt, elemző, komoly, rendes, kitartó, szervezett, tervszerű, együtt érző

Gyengéi: perfekcionista, pesszimista, sértődékeny, nyomasztó, kritikus

Jellemző mondatai: „Ami nem tökéletes, az semmit sem ér.” „Tudom, értem, átlátok rajta.” „Félig üres a pohár.”

X

Érdeklődés/Jelentkezés

*A kód nem érzékeny a kis és nagybetűkre és nem tartalmazhat '0' -át!

Teszt kiértékelése:

X