FEL MENU

Mediáció - Önfejlesztés - Coaching

Athéné - a határozott, bölcs asszony

Pallasz Athéné (a rómaiaknál Minerva) igen sokrétű istennő. Egyrészt a bölcsesség, a tudomány, a női mesterségek (szövés-fonás, fazekasság), másrészt a hadviselés, a stratégia istennője, számos földi hős védelmezője, tanácsadója. 

A mitológia szerint Athéné felnőtt nőként, teljes fegyverzetben pattant ki Zeusz koponyájából, és ő lett apja jobb keze: ő az egyetlen istennő, akinek döntési jogköre volt. Anyja Métisz, titánok leánya, az ész istennője. Ő adta a varázsszert az ifjú Zeusznak, melynek hatására Kronosz kiöklendezte elnyelt gyermekeit. Amikor Métisz teherbe esett, Zeusz parányivá varázsolta, és elnyelte őt, és végül voltaképpen ő "szülte meg" közös gyermeküket.  Athéné nem is ismeri el anyját, kizárólag Zeusz gyermekének tekinti magát. Mítoszaiban is kizárólag férfiakat támogat: Ő segített Herkulesnek, hogy tizenkét lehetetlennek tűnő feladatát elvégezze, stratégiai tanácsai segítették a görög sereget Trója legyőzésében, ő vezette haza a bolyongó Odüsszeuszt.

Az archetípus

Athéné tehát a tiszta ész, a racionalitás, a gyakorlatiasság megtestesítője. Nagyszerű stratéga, döntéseiben az eszére és nem a szívére hallgat. Jó vezető: céltudatos, előrelátó, gyors, határozott és gyakorlatias. Nem fél a felelősségvállalástól, tud és mer dönteni, nemet mondani. Eszével, előrelátásával képes tisztelet ébreszteni, kompromisszumkészsége, diplomáciai érzéke pedig helyet biztosít számára a legfelső vezető testületekben is.

Ifjúkora

A kislány Athéné kiemelkedő szellemi képességei igen hamar megmutatkoznak. Gyakran már 4-5 éves korára megtanul olvasni, minden érdekli, elsősorban apját bombázza kérdéseivel. Az iskolában nincs vele probléma, rendszerint ő a legjobb tanuló. Nem görcsös, nem akar mindenáron megfelelni, egyszerűen élvezi a tanulást. Agya, mint a szivacs, úgy szívja be a tudást. Mivel szinte minden érdekli, minden tárgyból jó eredménye van. A problémát inkább az okozza, hogy a kortárs csoportok nehezen fogadják be, strébernek, könyvmolynak tartják. De Athéné sem nagyon törekszik közéjük, meglehetősen koravén, gondolkodása érettebb, komolyabb kortársainál, akiket - különösen a "cicomázkodó" lányokat - voltaképpen lenéző jóindulattal kezel. Tiszteletreméltó teljesítménye, határozott egyénisége miatt rendszerint vezető szerepet vív ki magának: önképzőkört, szakkört vezet, szerkeszti az iskolaújságot, tagja a diákönkormányzatnak. A lányok általában nem szeretik, és ő is inkább a fiúk közt érzi jól magát. Őket tekint szellemi társnak: filozófiáról, természettudományról, politikáról beszélget velük.

Párkapcsolat

Általában maga választja társát: erős, tehetséges, ambiciózus férfit, olyat, akit tisztel, akire fel tud nézni. Igen fontos számára a közös érdeklődés, ami nemcsak a szórakozás, a szabadidő, hanem a munka területén is érvényesül. Athéné felbecsülhetetlen értékű szellemi segítőtársa férjének, akár közös családi vállalkozásról, akár tudományos kutatómunkáról van szó. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy alárendelné magát neki, sőt nemegyszer a maga okos, diplomatikus módján - anélkül, hogy a férfi észrevenné - átveszi az irányítást, de Artemisszel ellentétben sosem rivalizál partnerével.

A háztartás nem olyan idegen Athéné, mint Artemisz számára. Kiváló szervező: gépesít, racionalizál, ha módja és lehetősége van, segítséget vesz igénybe.

A házasság Athéné számára szoros szövetség, bajtársi kapcsolat, amelyben a szex nem nagy szerepet játszik. (Egyébként is hajlamos rá, hogy megfeledkezzen testéről, testi szükségleteiről.) A szex gyakran csak a szerződés része, amit megtesz a férfi kedvéért. (Artemisz sosem hajlandó a szexre, ha nincs kedve hozzá.) Azt sem bánja, ha a férfi időnként máshol elégíti ki szexuális vágyait, Athéné ugyanis képtelen a féltékenységre, szinte „be van oltva” ellene. Nem gondolja, hogy egy futó kaland veszélyeztetné a társával kötött szoros szövetséget. Ha mégis válásra kerül a sor, annak sosem a férfi hűtlensége az oka. A középkorú férfi számára néha már „túl sok” lehet Athéné, és egy odaadóbb hérára vagy simulékonyabb Perszephonéra vágyik. A válás rendszerint nyugodtan, könnyes, érzelmes jelenetek nélkül lebonyolódik, s a volt házastársak akár barátok, munkatársak is maradhatnak.

Gyermekével

Athéné, mint anya Artemiszhez hasonlóan nem tud túl sokat kezdeni a csecsemőkkel. Akkor érzi elemében magát, ha gyermekei más cseperednek, eszük nyiladozik, és meg lehet mutatni számukra a világot, meg lehet tanítani őket mindenféle értelmes dologra. Nevelési stílusa konzervatívabb mint Artemiszé, általában többet követel, többet tilt, és kevesebb szabadságot ad gyermekeinek. Viszont mellettük áll minden törekvésükben, hathatósan segíti őket, hogy sikereket érjenek el.

Árnyoldalai

Az Athéné típusú nő árnyoldalai szorosan összefüggnek erősségével, a racionalitással. Bár a legtöbb Athéné erősen kifelé forduló, (extrovertált) személyiség, ha jobban megfigyeljük, alig beszél magáról. Csak gondolatai vannak jelen a beszélgetésekben, érzéseit mélyen elrejti. A szélsőséges Athéné-nő egyáltalán nem is ismeri a mély érzelmeket, a szenvedélyt, a szerelmet, az intimitást.

Athénét nagyfokú teljesítmény-orientációja, maximalizmusa vezérli. Tökéletességre törekszik, és könnyen a munka rabjává válik. Sok Athéné szinte egyáltalán nem tud lazítani. A túl sok munka, a rengeteg teher miatt gyakran fejfájás, migrén gyötri, gyakoriak a mozgásszervi - főként gerincpanaszok.

A munka világában

Bármilyen pályát válasszon is, Athéáné biztosan megállja a helyét. Az egyetemen gyakran évfolyamelsőként végez, és céltudatosan tervezi karrierét. Igen jól megállja a helyét a nagyvállalati hierarchiában. Jól alkalmazkodik, tudomásul veszi a realitásokat, vállalja a versenyt, vállalja, de nem keresi a konfliktust. Erőssége az előrelátás és a türelem, képes kivárni, míg kedvező pozícióba kerül. Bár bosszantja a felesleges bürokrácia, tudomásul veszi azt, és a cél érdekében betartja a szabályokat. Artemisszel ellentétben ritkán indulatos, a férfiak is bámulattal adóznak annak a higgadtságnak, ami a legmelegebb helyzetekben is jellemzi. Sosem ragadják el érzelmei, hanem mindig higgadtan elemzi az eseményeket, és kész minden ésszerű kompromisszumra. Éppen ezért - bár sokan számító, hideg nőnek tartják - multinacionális nagyvállalatoknál is megtaláljuk akár a legmagasabb posztokon. Artemisszel ellentétben, aki sportosan, vagy extravagánsan, de mindenképpen saját ízlésének, egyéniségének megfelelően öltözködik, Athénét szinte mindig jól szabott kosztümben láthatjuk. Kevéssé érdekli a divat, öltözéke sosem feltűnő, de mindig finom, elegáns.

A tudományos kutatásban, az üzleti életben vagy a politikában egyaránt megállja a helyét, képes vezető pozícióba jutni, és meg is tudja tartani azt. Politikusként inkább konzervatív, mindig racionális, sosem elvakult. A domináns, vezető hely azonban nem feltétlenül elengedhetetlen a számára. Nagyszerű csapattag, vagy még inkább kitűnő tanácsadója egy rátermett, ambiciózus férfinak. Nincs szüksége ugyanis külső megerősítésre, elég, ha ő maga tudja, mekkora része van a sikerben. Ha elkötelezi magát az "ügy" fontosabb számára, mint saját sikere.

Athéné a munka világában érzi legjobban otthon magát. Számos tulajdonsága nagyszerű főnökké teheti. A szélsőségesen Athéné típusú főnöknőből azonban gyakran hiányzik az empátia. Nem él vissza hatalmával, de dermesztő légkört teremt maga körül. Ezért beosztottai - sőt a hierarchia azonos fokán álló munkatársak is - tisztelik és elismerik, de ha lehet, elkerülik. S ezzel Athéné magányosságra ítéli önmagát.

X

Érdeklődés/Jelentkezés

*A kód nem érzékeny a kis és nagybetűkre és nem tartalmazhat '0' -át!

Teszt kiértékelése:

X