FEL MENU

Mediáció - Önfejlesztés - Coaching

Déméter - a főállású anya

Az istennő

Déméter (a rómaiaknál Ceres) a termékenység, az anyaság, a gabonaföldek és az aratás istennője. Első generációs istennő, Kronosz és Rheia másodszülött lánya. Zeusztól - még Héra előtt - egyetlen leánygyermeke, Perszephoné született. Déméter számára fontosabb az anyai, mint a hitvesi szerep. A mitológia nem részletezi az istennő Zeusszal való kapcsolatát - Déméter mítosza csak leányával kapcsolódik igen szorosan össze.

Perszephonét Hádész, az alvilág istene fondorlatos módon - Zeusz tudtával és beleegyezésével - elrabolta. Déméter kilenc napon át bolyongott étlen szomjan, úgy kereste gyermekét. Mikor megtudta az igazságot, világgá ment, és nem tett egyebet, mint elrabolt leányát gyászolta. A magára hagyott föld pedig terméketlen, kietlen pusztasággá változott. Hiába hívta Zeusz, térjen vissza az Olimposzra, Déméter visszautasította, addig nem volt hajlandó hazatérni, amíg vissza nem kapja gyermekét. Végül kompromisszumos megoldás született: az év kétharmadát Peszephoné anyjával együtt az Olimposzon tölti, egyharmadát pedig férjével az alvilágban. Ez idő alatt Déméter gyászol és sztrájkol - ez a tél időszaka, a földet hó borítja, és nem terem semmi. Amint azonban a leány visszatér anyjához, kivirul minden mező, termékennyé változik a föld.

Az archetipus

Déméter tehát az anyaság megtestesítője. Az anyaság, a gondoskodás, táplálás tölti be egész életét, ettől függ öröme, bánata, boldogsága. Elsősorban anyaságra vágyik, s ha ez teljesül, elégedett életével. Ez az anyai ösztön, gondoskodási vágy táplálékadó hajlam minden kapcsolatát át- meg átszövi, anyaként viselkedik férjével, barátaival, munkatársaival is. Kapcsolataiban adakozó, gondoskodó, ezen kívül stabil, megbízható, két lábbal álla földön, nagyfokú gyakorlati érzékkel rendelkezik.

Ifjúkora

Déméter kislány korában a babáját ringatja, öltözteti, eteti órákon keresztül, akár egyedül is. Már kilenc-tíz éves korukban nyugodtan rá lehet bízni a kistestvért, boldogan és ügyesen vigyáz a rokonok, vagy szomszédok kisgyerekeire is. Egykorú társaik felett is anyáskodik, vigasztalja, támogatja a bajba jutottakat. A serdülő Déméter már erős vágyat érezhet az anyaság iránt. Ezért sok Déméter korán férjhez megy, és korán szüli meg első gyermekét. A gyermek utáni vágy olykor meggondolatlan kapcsolatba kergeti, és "véletlenül" teherbe esik. Ilyenkor addig titkolja terhességét, amíg a megszakítás már szóba sem jöhet. Gondolkodás nélkül megszüli gyermekét, akinél senki és semmi nem lehet fontosabb számára. Mindent vállal érte, szégyent, konfliktust, lemondást, nincs olyan ár, amit boldogan meg ne fizetne az anyaságért.

Párkapcsolat

Párkapcsolataiban Déméter nem keresi az erős, a hatalmas, a sikeres férfi társaságát, számára a férfiak is olyanok, mint a gyerekek. Ezért könnyedén elfogad férjéül gyenge, szánandó - akár beteg vagy testi fogyatékos - férfit is, aki felett anyáskodni lehet. Déméter általában nem választ, hanem őt választják. Sok férfi vonzódik az anyás típusú nőkhöz. Őt keresik azok a férfiak, akik olyan nőt választanak, aki hasonlít a "mamára". Sok kifelé független, erős férfi érez titkon igényt a függőség iránt, és szeretné esténként "anyaölbe hajtani megfáradt fejét". Ezen kívül sok kalandba belefáradt férfi tudatosan választ Demeter-lányt feleségnek, akiről biztosan tudhatja, hogy jó anyja lesz gyermekeinek. Déméter magára vállalja a háztartás, a gyermeknevelés minden gondját, a férfi nyugodtan szentelheti életét munkájának. Mellesleg Déméter - ha gyermekei vannak - nem féltékeny természetű, mellette a férfi akár folytathatja is kalandos életét. A problémát az okozhatja, hogy Déméter számára gyermekei a legfontosabbak, a férfi tulajdon gyermekeivel verseng az asszony szívében elfoglalt helyért. Déméter szívesen hív vendégeket. Boldog, ha dicsérik főztjét, ha etethet másokat. Ilyenkor "jó anyának" és nem "jó szakácsnénak" érzi magát. Míg Athéné számára a teljesítmény, Hérának az elismerés, Démétérnek a gondoskodás, a táplálékadás a fontos. A szexualitás rendszerint nem túlságosan fontos Déméter számára. Boldogan becézgeti, simogatja párját, számára a szeretkezés is gyakran az adakozás, gondoskodás egyik kifejezési módja.

Gyermekével

Déméter leghőbb vágya hogy gyermeke legyen, számára tehát az anyaszerep a legfontosabb. Ez tölti be egész életét, minden más csak pótlék a számára. Ha saját gyermeke nem lehet, akkor örökbe fogad, vagy sajátjaként neveli más gyermekét. A csecsemők, kisdedek számára Déméter az ideális anya. Teljes szimbiózisban él gyermekével, boldog, ha karjába, ölébe veheti, minden rezdülését meghallja, megérzi. Megérti miért sír, mit szeretne. A bajok később kezdődnek. Déméter gyakran túlságosan aggodalmaskodó, félti, a szellőtől is óvja a gyermekeit. Úgy gondolja, tökéletes anyának kell lennie, aki képes a világ minden gondjától, bajától megóvni a gyereket, ezért, ha bármi történik - legyen az betegség vagy rossz osztályzat - bűntudatot érez, mintha mindenért ő lenne a felelős. Ez a fokozott felelősségtudat azonban túlzott ellenőrzéssel jár. Mindenről tudnia kell, a gyerek minden cselekedetéről, de még érzéseiről, gondolatairól vágyairól is. Déméter nem veszi figyelembe saját szükségleteit, életét valóban gyermekeinek áldozza, cserébe viszont gátolja önállósodásukat.

Árnyoldalai

Déméter könnyen válik áldozattá, nagyvonalúságát, segítőkészségét kihasználhatják. Déméter árnyoldalai főként akkor kerülnek előtérbe, amikor a gyermekek önállósodni kezdenek, vagy kirepülnek a családi házból. Déméter szeretete ugyanis mélységes, mindent elsöprő, de egyúttal birtokló, bekebelező is. Rátelepszik a szeretett gyermekekre, és nem engedi elvágni a köldökzsinórt. Néha még a kortárs csoportoktól, baráti kapcsolatoktól is eltiltja őket, csírájában fojtja el minden önállósodási törekvésüket. Ha nem osztják meg vele minden érzésüket, gondolatukat, úgy érzi elhagyták, már nincs szükség rá. És pontosan ez a fojtogató, erőszakos szeretet lesz az, ami a gyereket - talán idő előtt - távozásra készteti.

Ha a gyerekek kirepültek Déméter gyakran úgy érzi, hogy élete értelmetlenné vált. Nem haragszik, nem dühöng, mint Héra. Agressziója passzív, férjét, munkáját, háztartását, barátait elhanyagolja, nem áll szóba senkivel, vagyis súlyos depresszióba eshet. Az agyonhajszolt, túl sokat vállaló anyák számos testi tünettel küszködhetnek, ilyen lehet az örökös fejfájás, ízületi panaszok, különösen a láb- hát- és derékfájás. Azonban súlyosabb baj is történhet. A depresszióba esett, gyászoló, mindent feladó Démétert a rák is fenyegeti.

A munka világában

Ha Déméter továbbtanul, akkor rendszerint segítő foglalkozást választ, ami szintén kielégítheti anyai ösztönét, gondoskodó hajlamát. A legjobb csecsemőgondozók, ápolónők, tanító- vagy óvónők, orvosok, pszichológusok, alapítványok, jótékonysági szervezetek tagjai, vezetői is gyakran a Déméter-nők közül kerülnek ki. Nem versengő típus, és általában nem is motiválja a karrier lehetősége. A munka világában stabil, megbízható munkaerő, mindig lehet számítani rá. Végsőkig lojális mind a céghez, mind főnökeihez. Ezen kívül igen gyakorlatias, és nagyfokú empátiás készséggel rendelkezik. Vezetési stílusára is a gondoskodás, támasznyújtás a jellemző. Déméter nagylelkű, empatikus vezető, akit beosztottjai szinte anyjuknak tekintenek, és aki valóban szívén viseli sorsukat, és törődik mindenkinek a gondjával, bajával. A vezetés, a menedzser szerep tehát minden erejét, idejét igénybe veszi, ezért boldogan feladja ha gyermeke születik.

X

Érdeklődés/Jelentkezés

*A kód nem érzékeny a kis és nagybetűkre és nem tartalmazhat '0' -át!

Teszt kiértékelése:

X