FEL MENU

Mediáció - Önfejlesztés - Coaching

A coaching típusai

A coaching nagyon újkeletű módszer. Szakirodalma szerény, különösen a magyarnyelvű. Még magyar elnevezése sincs. Az internetes, vagyis a legfrissebb szótárak is azt írják, hogy coach = autóbusz, és coaching = utazás postakocsin. Az viszont tudható, hogy a coaching szinte a kezdetektől két ágra bomlik …

Mivel a coaching a sport világából származik, érthető, hogy először az üzleti szférára terjedt át, hiszen – a sporthoz hasonlóan – az is eredmény-orientált terület, ahol az eredmények mérhetők. Nyilvánvaló hasznosságának kiderültével azonban hamarosan a magánszférában is elterjedt, annál is inkább mert olyan segítséget tudott nyújtani az emberek személyes életének előre mozdításában, amelyre az addig ismert módszerek – például a terápiás módszerek – kevésbbé voltak alkalmasak.

Így szinte a kezdetektől a coaching két területéről beszélünk: az üzleti coachingról (business coaching, corporate coaching), illetve a magánéleti coachingról (life coaching, personal coaching). Ezekről a hazai szakmai szóhasználatban is inkább az angol elnevezések terjedtek el. Így mi is a business coaching, illetve a life coaching megnevezést használjuk a honlapon.

A business coaching

A business coaching lényegéből következően a munkahelyi teljesítmény növelésére, a szakszerűség fejlesztésére koncentrál a vállalkozás különböző szintjein dolgozó vezetőknél. Mivel a coaching eredmény-orientált módszer együttes, eleinte inkább a vállalati eredményre nagyobb hatást gyakorolni képes felső vezetők részére nyújtott szolgáltatásként működött. Mára már köztudott, hogy a business coaching – természetesen más formában – nem csak a szervezet legfelsőbb szintjén dolgozóknál, hanem az alsóbb szinteken is jó befektetés.

Vannak cégek, amelyek belső coachot/coachokat is alkalmaznak, de többségük külső coachot/coachokat bíz meg. Ennek előnye a nagyobb rálátás, és a semlegesség.

A business coaching tehát egyrészt a szervezeti hierarchia szerint osztályozható.

  • Az executive (felsővezetői) coaching: a döntéshozatal legfelsőbb szintjén állókat segíti, elsősorban éppen azoknak a speciális dilemmáknak a feloldásában, amelyek elsősorban a hierarchiában elfoglalt helyzetükből következnek. Vagyis általában olyan kérdések átgondolásában, amelyeket a „nagyfőnök” nem tud másokkal megosztani, és a coach más rálátása erősíti tisztánlátását az operatív, vagy stratégiai lépések megtételénél.
  • A középvezetői coaching: a középvezetők vezetői kompetenciáinak fejlesztésére szolgál, olyan esetekben, amikor a felső vezetés a rutinszerű működésben szeretne változást elérni, például új stílust akar kialakítani, vagy új eszközöket bevezetni. A középvezetői coaching lehetőséget teremt, hogy az új megoldásokat a coaching védelmező keretei között lehessen kipróbálni, tesztelni bevezetésük előtt.

Az újabban kialakuló csoportos módszerek is két irányban polarizálódnak.

  • A csoportos coaching: amikor a különböző cégek vagy területek vezetői egy körben gyűlnek össze, és a coach moderálásával saját esetükön, helyzetükön, megoldásra váró feladatukon keresztül beszélik meg tapasztalataikat, és cserélnek véleményt.
  • A team coaching: egy konkrét projekttel kapcsolatos problémák megoldásánál nyújt támogatást a projekt-team tagjainak. Eredményesen alkalmazható többek között megváltozott vezetői team együttműködésének kialakításánál, új erőtartalékok feltárásánál és optimális megoldások közös keresésénél.
A life coaching

A life coaching leginkább azáltal újszerű sok korábbi módszerhez képest, mert nem abban segíti ügyfelét, hogy túllendüljön a múltján, hanem elsősorban abban, hogy megtervezze a jövőjét.

A life coach támogató elismeréssel ösztönzi ügyfelét arra, hogy mozgósítsa belső erőforrásait, higgyen saját képességeiben, és főként abban, hogy képes megtalálni a céljához vezető utat. A life coaching során a fókusz kliens életének bármely területére, akár több területre is irányulhat. A fontos az, hogy a megfogalmazott célok, az ügyfél vágyainak, elképzeléseinek megvalósulását jelentsék és megelégedettséget hozzanak számára. A life coach a kliens teljes személyiségét bevonja a coaching folyamatba, amelynek végére az – remélhetőleg – sokkal elégedettebb, kiegyensúlyozottabb lesz, hatékonyabban és tudatosabban élheti az életét.

Mennyire célszerű a megkülönböztetés

Újabban sok szakember gondolkodik el affelől, hogy mennyire célszerű az éles megkülönböztetés a life coaching és a business coaching között, hiszen a lényegi különbség a business- és a life coaching között abban van, hogy a coaching folyamat fókusza, vagyis az elérendő cél, a fejlődés a kliens életének melyik területét érinti; csak a munkáját, vagy az életének más dimenzióit is. Ezek legtöbbször kölcsönhatásban vannak egymással, és bármelyik legyen is a fókuszban, az igazán hatékony fejlődés megkívánja az egyensúlyt a munka és az élet más területei között.

Ezért terjedőben lévő nézet a coaching szakmában, hogy csak egyféle coaching van, amelynek azonos a szemlélete, és aszerint válogat az alkalmazásba veendő módszerek közül, hogy ügyfele melyik életterülete kerül a fókuszba, a munkahelyi, vagy a magánéleti.

X

Érdeklődés/Jelentkezés

*A kód nem érzékeny a kis és nagybetűkre és nem tartalmazhat '0' -át!

Teszt kiértékelése:

X