FEL MENU

Mediáció - Önfejlesztés - Coaching

Ki a mediátor?

A mediátor képzett – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közvetítői jegyzékében szereplő – szakember, szakértő személy vagy pár.

A mediátor független és elfogulatlan, egyik félhez sem fűzi sem kapcsolat, sem érdek. Egyetlen érdeke van: az, hogy ügyfeleit a számukra legjobb, legelfogadhatóbb megoldás kidolgozásához segítse hozzá.

A mediátor pártatlan, semleges közvetítő. Nem vonódik be a felek konfliktusába, hanem közöttük középen állva segíti elő azt, hogy mielőbb és minél jobban megértsék egymást. (Ezért a leghatékonyabb a páros mediáció, ahol két – egymással szoros összhangban dolgozó – mediátor együttesen irányítja a folyamatot.)

Mit csinál a mediátor

A mediátor közvetít a felek között. Ő teremti meg a körülményeket, ő határozza meg a játékszabályokat, és gondoskodik is azok betartásáról. Megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a felek őszintén tudjanak a problémáról kommunikálni. Segít feltárni, körüljárni a problémákat, megérteni a konfliktus lényegét, mozgatórugóit.

Nem engedi a témától eltérni, elkalandozni a feleket, moderálja, lecsendesíti az érzelmileg túlfűtött reakciókat. Segít a feleknek a kínos, vagy kellemetlen helyzetek kezelésében, a bizalmatlanság oldásában. Elősegíti a megértést, feltárja a félreértéseket, felszínre hozza a felek kooperációs és problémamegoldó készségeit. Igyekszik elsimítani az érzelmi hullámzást, kinyitni a beszűkült, bemerevedett álláspontokat.

Kiegyensúlyozó szerepet tölt be, elősegíti a közös cél megtalálását, a valós érdekek feltárását. Vezeti az egyezkedést, az alternatív megoldások keresését, közelíti az álláspontokat mindaddig, amíg egy mindkét fél számára elfogadható egyezség meg nem születik.

Mit nem csinál a mediátor

A mediátor semleges, pártatlan. Nem ítélkezik, nem hibáztat, nem kritizál (bár esetenként rámutat a mediációs folyamatot akadályozó magatartásformákra). Viszont támogat, előrelendít, „tolmácsol”, kihúzza a tüskéket, segíti a félreértések helyett a megértést.

A mediátor nem ad jogi tanácsot, sőt semmilyen tanácsot sem ad, és lehetőség szerint nem is sugall semmilyen megoldást. És – ami a legfontosabb – semmiképp sem dönt a felek helyett.

Egy bírósági eljárásban a bíró irányítja a folyamatot, és dönt a felek helyett, akiknek ezt a döntést – ha jogerőre emelkedett – végre kell hajtani, ha tetszik, ha nem. A mediátor csak a folyamatot irányítja, a döntés joga mindvégig a feleknél marad. Senkinek sem kell aláírnia olyan megállapodást, amiről úgy érzi, hogy ellentétes az érdekeivel. A mediációs megállapodásba foglalt megoldás épp azért tartós és működőképes, mert a felek maguk „izzadják ki” azt, mint a kagyló az igazgyöngyöt.

X

Érdeklődés/Jelentkezés

*A kód nem érzékeny a kis és nagybetűkre és nem tartalmazhat '0' -át!

Teszt kiértékelése:

X